Product was successfully added to your shopping cart.

Garancije i reklamacije

Garancija kvaliteta

Enci Menci garantuje kvalitet svojih proizvoda. Svi proizvodi su originalne robne marke i odgovaraju specifikaciji navedenoj na sajtu. U slučaju odstupanja od navedene specifikacije ili defekta obavezujemo se da Vam proizvod zamenimo, a sve troškove zamene snosi Enci Menci. Potrebno je da proizvod vratite u originalnom pakovanju sa računom. Garancija ne važi u slučaju oštećenja nastalog kao posledica neodgovarajuće upotrebe.

Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira vizuelno proverite svaki paket. Ukoliko na njemu ima vidnih oštećenja u obliku pocepanih delova ili nagnječenja, pošiljku ne bi trebalo da preuzmete. Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili:

  • Da ste dobili proizvod koji niste poručili a nalazi se na računu
  • Da ste dobili proizvod koji niste poručili a ne nalazi se na računu
  • Da niste dobili proizvod koji ste poručili a nalazi se na računu
  • Da ste dobili proizvod kome je istekao rok trajanja
  • Da ste dobli proizvod koji je oštećen
  • Da ste dobili proizvod koji ne radi
  • Da ste dobili prizvod koji podleže garanciji bez garantnog lista

U obavezi ste da nas obavestite o neispravnosti pošiljke 24h od prijema putem mail-a.

U takvim slučajevima ćemo rešiti problem u vašu korist u najkraćem mogućem roku.

Oštećena roba

Kad je roba oštećena obavezujemo se da Vam proizvod zamenimo, a sve troškove zamene snosi Enci Menci on-line shop. Potrebno je da proizvod vratite u orginalnom pakovanju sa računom. Ukoliko je defekt nastao kao posledica neodgovarajuće upotrebe nismo u mogućnosti da prihvatimo reklamaciju.

Roba sa garantnim listom

Ukoliko nakon određenog vremena korišćenja proizvod prestane sa radom u garantnom roku molimo Vas da kontaktirate servis čije kontakte možete naći na garantom listu. Molimo Vas da račun i garanciju obavezno čuvate dok traje garantni period jer bez njih nećete moći da ostvarite uslove iz garancije. Garancija ne važi u slučaju defekta nastalog kao posledica neodgovarajuće upotrebe.

Ukoliko želite da uputite žalbu na neki proizvod, a nije nijedna od već navedenih, molimo Vas da nas putem mail-a obavestite o tome. Enci Menci on-line shop će Vam u najkraćem roku, a u okviru zakonske procedure, popraviti pokvareni uređaj, zameniti ga novim ili izvršiti povraćaj novca.

Facebook Twitter YouTube Kontakt
Načini isporuke Prva kupovina Savetovalište Katalozi