Koje Vežbe za Stimulaciju Razvoja Grube Motorike Treba Raditi sa Detetom od Pve Godine do Polaska u Školu

Važno je da deca do polaska u školu imaju što bolje motoričke sposobnosti jer je razvoj ovih sposobnosti u kasnijem toku života usporen. Vežbe za stimulaciju razvoja grube motorike mogu sprovoditi roditelji u svakodnevnoj igri sa detetom počev od prve godine života deteta.

Evo koje vežbe, kroz igru predlažemo:

 • držanje za ruku i hod po sobi
 • hod po liniji
 • hod unapred, unazad i bočno
 • hod po stepenicama
 • skakanje i preskakanje
 • trčanje i čučanje
 • guranje i vučenje kolica
 • ustajanje i sedanje na stolicu
 • kotrljanje i šutiranje lopte
 • podizanje ruku
 • okretanje šake
 • – hvatanje i bacanje lopte i balona
 • – nošenje korpica raznih veličina
 • – nošenje igračaka
 • – dodavanje većih kocki, igračaka
 • – slaganje većih kocki u kutiju
 • – slaganje većih kocki u dužinu (voz)
 • – slaganje većih kocki u visinu (kula-podizanje ruku iznad glave)
 • – ređanje plastičnih kutija jednu u drugu
 • – okretanje točka jednom rukom
 • – navijanje većeg klupčeta
 • – zatvaranje kutija poklopcima
 • – ušrafljivanje
 • – zatvaranje i otvaranje slavine
 • Igre imitacije – hodaj kao vojnik, kao balerina, kao stari deka, kao meda, kao zeka, kao maneken, hodaj kao ja. Hod po ritmu koji zadaje roditelj, ili početak kretanja ili zaustavljanja kretanja na zvučni signal ili uz brojanje. Hodanje po otiscima od kolaž papira koji su zalepljeni po U kući se može napraviti poligon od nameštaja ili velikih kutija po kom se dete može provlačiti, podvlačiti, puzati, preskakati, peti, zaobilaziti prepreke.

  Motorički razvoj deteta prati paralelno sazrevanje nervnog sistema. Motoričke sposobnosti i navike se najviše razvijaju od 3. do 10. godine života, s tim da se na njih naročito može izvršiti uticaj u predškolskom periodu tj. od 4. do 7. godine.

  Grube motoričke sposobnosti obuhvataju sposobnost održavanja ravnoteže, koordinaciju pokreta, izvođenje elementarnih pokreta ekstremitetima, mogućnost kontrole motorike tela i statomotorne sposobnosti. Utvrđivanje teškoća u sposobnostima hodanja, skakanja, preskakanja, bacanja, hvatanja, generalne nespretnosti i smanjene sposobnosti održavanja ravnoteže su pokazatelji usporenog razvoja grube motorike

  DANIJELA MARJANOVIĆ
  Master Defektolog-Somatoped

  U saradnji sa: Trudnoća i Zdravlje